ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรขาคณิตวิเคราะห์

เรขาคณิตวิเคราะห์

จงพิจารณารูปภาพต่อไปนี้

  

จากทฤษฎีบทปิทาโกรัส จะได้ว่า
P1P2 =
P1P2 =
P1P2 =
นั่นคือ ถ้า P1 (x1, y1)และ P2 (x2, y2) เป็นจุดในระบบพิกัดฉากแล้ว
ระยะห่างระหว่างจุดP1 และ P2 =ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม (ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ประวัติส่วนตัวชื่อ วิภาดา นามสกุล  วงศ์ยะรา
ชื่อเล่น อ.เอ๋
ภูมิลำเนา  ราชบุรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอน : วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ