ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรขาคณิตวิเคราะห์

เรขาคณิตวิเคราะห์

จงพิจารณารูปภาพต่อไปนี้

  

จากทฤษฎีบทปิทาโกรัส จะได้ว่า
P1P2 =
P1P2 =
P1P2 =
นั่นคือ ถ้า P1 (x1, y1)และ P2 (x2, y2) เป็นจุดในระบบพิกัดฉากแล้ว
ระยะห่างระหว่างจุดP1 และ P2 =ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น